Het panel van ons samen

Burgerinitiatief & Petitie


Maatschappelijk betrokken

Panelmannetje.nl is maatschappelijk betrokken en ondersteunt graag lokale burgerinitiatieven met een korting van 100%.

Gebeurt er in uw buurt iets wat voor beroering zorgt onder burgers. Luistert te gemeente niet naar haar burgers? Of wilt u een lokaal initiatief van de grond krijgen? Dan helpen wij graag een handje mee.

Hoe wordt ik geholpen?

  • U krijgt kosteloos toegang tot het enquête platform van ThesisTools.
  • We begeleiden u in het professionaliseren van de vragenlijst.
  • Respondenten voor het onderzoek worden kosteloos uitgenodigd.

De belangrijkste voorwaarden
  • Het is een particulier initiatief, actiecomités, burgerplatformen en stichtingen kunnen hier onder vallen.
  • Het onderzoek wordt uitgevoerd onder naam en toenaam.
  • Het is een daadwerkelijk inhoudelijk onderzoek gericht op opiniepeiling of raadpleging
  • burger:De doelgroep voor het onderzoek is lokaal, beperkt tot een enkele plaats of gemeente.
  • De doelgroep voor het onderzoek is lokaal, beperkt tot een enkele plaats of gemeente.

Petities

Een enkelvoudige petitie of handtekeningenactie valt niet onder de voorwaarden van de kortingscode. Wanneer de handtekeningenactie samengaat met een vragenlijst zijn er wel mogelijkheden. Het is belangrijk dat deelnemen aan het onderzoek mogelijk moet zijn, zonder de petitie te onderschrijven.

Verkiezingen

Een verkiezing kan gezien worden als raadpleging en kan onder de voorwaarden vallen. Panelleden ontvangen een uitnodiging en met deze uitnodiging is, afhankelijk van de gekozen enquête software maximaal éénmalig te stemmen. Omwille van de privacybescherming is wel na te gaan of een uitnodiging bestond en een stem betrouwbaar is. Maar een koppeling met een individueel panellid wordt niet gemaakt. Een moeilijkheid bij verkiezingen is doorgaans dat het voorkomen van dubbele stemmen niet samengaat met de waarborging van anonimiteit. Met de éénmalige uitnodiging van panelleden is dit probleem ondervangen. Wel worden op deze wijze niet-panelleden uitgesloten van stemmen. Het combineren met een open link kan hierbij een oplossing zijn. Wanneer de uitkomst tussen panelleden en niet-panelleden dusdanig verschilt kan dit bovendien een indicatie zijn dat er veel dubbele stemmen zijn uitgebracht via de open link.

Couponcode

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie geeft u bij de bestelling de onderstaande couponcode in. Deze kortingscode geeft 100% korting op de panelkosten voor respondenten.De korting is enkel geldig op de panelkosten. Hiermee kan een onderzoek volledig kosteloos opgezet worden. De korting is niet van toepassing op een beloning die optioneel aan deelnemers kan worden gegeven. Het staat Panelmannetje.nl vrij de couponcode niet toe te kennen. De bestelling wordt in dat geval geannulleerd en er worden geen kosten in rekening gebracht.

© 2019
   Samenwerkingspartners
                                 ThesisTools