Het panel van ons samen

Kwaliteitswaarborging


"Bij een focus op kosten gaat de kwaliteit omlaag, bij een focus op kwaliteit gaan de kosten omlaag"Representativiteit
Een panel is nooit vanzelfsprekend representatief. Het is een verzameling enthousiaste mensen die bereid zijn deel te nemen aan vragenlijsten. We sluiten niemand op voorhand uit wat kan leiden tot bias in de samenstelling van het panel. We vinden dit niet erg.

Als onderzoeker wil je een kwalitatief goede steekproef, het liefst volledig representatief voor de doelgroep. Dat begrijpen we ook.

We werken daarom met een virtueel kernpanel. Met regelmaat kiezen we willekeurig panelleden uit die samen een afspiegeling vormen van de bevolking op leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en regionale spreiding. Bij het samenstellen van een steekproef kan het virtuele kernpanel als selectiecriteria opgenomen worden door PanelVrienden en PanelPartners.

Jaarlijkse gegevenscontrole
Data veroudert, actuele en betrouwbare gegevens zijn belangrijker dan ooit. Van panelleden verwachten we dat minimaal eens per jaar de gegevens worden nagelopen en aangevuld.

Panelopschoning
Doorlopend wordt het panel beheerd. Liever minder panelleden, dan onbruikbare panelleden. Panellidmaatschap is vrijwillig en vrijblijvend. Maar leden die niet of nauwelijks deelnemen maken het moeilijk om goede steekproeven samen te stellen. Daarom wordt het panel doorlopend opgeschoond. Denk hierbij aan panelleden met bouncende emailadressen, inactieve panelleden, onbetrouwbare panelleden, dubbele panelleden etc. Panelmannetje.nl heeft diverse controlemechanismen ontwikkelt om een goede kwaliteit van het panel te waarborgen.


© 2024
   Samenwerkingspartners
                                 ThesisTools